Valuuta:
Nimi tai koodi:
Tuottaja:
Täpsem otsing
Avaa oma tili
Igakuine uudiskiri
E-post:
Parool:
Registreeru | Tuleta parool meelde
Swedbank
Unet

Registri seletuskiri

Print

REGISTRI PIDAJA

Veinidkoju OÜ (reg nr 11733036)

Lootsi 14-2, 10151 Tallinn, Estonia

REGISTRI EEST VASTUTAV TÖÖTAJA
Petra Anttila
Telefon +358 44 504 3110
E-post: info@viinitkotiin.com

REGISTRI NIMI
Veinidkoju OÜ kliendiregister

REGISTRI PIDAMISE ALUS
Isik on registreerinud ennast Veinidkoju OÜ veebipoe kliendiks, ostnud saidilt viinitkotiin.com/veinidkoju.ee kaupu ja/või osalenud Veinidkoju OÜ korraldatud üritusel.

REGISTRI EESMÄRK
Registrit kasutatakse klientide andmete haldamiseks, klienditellimuste andmete töötlemiseks ja arhiveerimiseks ning kliendisuhete korraldamiseks. Registrit kasutatakse ka kaubasaadetiste jälgimiseks ja kadunud saadetiste leidmiseks. Registri andmeid saab kasutada Veinidkoju OÜ äritegevuse arendamiseks, statistilistel eesmärkidel ning isikliku suunitlusega andmesisu tootmiseks ettevõtte veebiteenustes. Isikuandmete haldamine ja töötlemine toimub Soome isikuandmete seaduses (henkilötietolaki) lubatud ulatuses ja otstarbel.

Registri andmeid võib kasutada Veinidkoju OÜ turunduseesmärkidel reklaamide suunamiseks. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Veinidkoju OÜ võib kliendisuhete haldamiseks ja teenuste osutamiseks kasutada koostööpartnereid. Osa registriandmeid võidakse seetõttu tehnilistel põhjustel üle viia koostööpartneri serverisse. Andmeid kasutatakse tehniliste liideste kaudu üksnes Veinidkoju OÜ kliendisuhete haldamiseks.

Veinidkoju OÜ-l on õigus avaldada kliendiregistris sisalduvaid andmeid elektroonilise või kirjaliku loeteluna, kui klient ei ole seda sõnaselgelt keelanud. Loetelu all mõeldakse näiteks uudiskirja saajate loetelu. Kliendil on õigus keelata oma andmete avaldamine, teatades sellest klienditeenindusele, e-posti teel aadressil info@viinitkotiin.com või registri pidajale telefoni teel.

REGISTRIS SISALDUVAD ANDMED
Kliendiandmete register sisaldab järgmisi andmeid:

  • Isiku ees- ja perekonnanimi
  • E-posti aadress
  • Postiaadress
  • Telefoninumber
  • Täidetud tellimuste andmed
  • Postitatud tellimuste jälgimisandmed

ANDMETE EDASTAMINE
Kliendiregistri andmeid kasutab ainult Veinidkoju OÜ, välja arvatud juhtudel, kui tehakse koostööd välise teenusepakkujaga kas lisateenuse osutamiseks või krediidiotsuse tegemiseks. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele või Veinidkoju OÜ koostööpartnerite endi kasutusse, välja arvatud arvelduseks või võlgade sissenõudmiseks vajalikud andmed, samuti õigusaktides ette nähtud juhtudel. Isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik Veinidkoju OÜ või ettevõtte koostööpartneri tehnilise rakenduse toimimiseks.

Registreeritud isikuandmed kustutatakse kasutaja palvel, välja arvatud juhtudel, kui andmete kustutamine ei ole võimalik õigusaktides nimetatud põhjustel, tasumata arvete või sissenõudemenetluse tõttu.

REGISTRIANDMETE KAITSE
Registriandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele. Registri kasutamine eeldab Veinidkoju OÜ arvutivõrgu kasutajaõiguste olemasolu. Registriandmed paiknevad salasõnadega kaitstud serveris.

Alkohoolsete jookidega ja tubakatoodetega tutvumiseks kinnita palun, et oled vähemalt 18-aastane.